Testowanie zaworów bezpieczeństwa na instalacji VENTIL – PreVenTest

Urządzenie zaprojektowano do testowania sprężynowych zaworów bezpieczeństwa każdego rodzaju, na miejscu, na linii technologicznej oraz w warunkach normalnej eksploatacji. Układ przenośny pozwala na wykazanie prawidłowości działania i wydajności lub identyfikacji ciśnieniowych zaworów bezpieczeństwa wymagających naprawy bez postoju.

Zastosowanie:

  • Nie wymaga przestojów.
  • Nie wymaga demontażu zaworu.
  • Nie wymaga przerw w produkcji.
  • Brak utraty zysków
  • Opcjonalnie dostępny w wersji ATEX do stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem
  • Posiada pozytywną opinię UDT
  • Szkolimy Operatorów

Udostępnij: