Rozkręcanie dynamometryczne

Rozkręcanie dynamometryczne

Zakres naszych usług obejmuje odkręcanie połączeń śrubowych, które zostały skręcone na wyznaczony przez technologa moment. Częstym przypadkiem jest także usuwanie zapieczonych, skorodowanych szpilek. Posiadamy do tej operacji wymagane narzędzia

Połączenia śrubowe często poddane są na działanie zróżnicowanych czynników: temperatury, czynników zewnętrznych, a także np. medium znajdującego się w dowolnym układzie/instalacji przemysłowej.

Niejednokrotnie po dokręceniu dynamometrycznym należy zastosować wielokrotnie wyższy moment podczas odkręcania połączenia.

Podczas dynamometrycznego odkręcania stopniowo zwiększamy stosowany moment, przez co w bardzo kontrolowany sposób możemy odkręcić połączenie śrubowy przy czym minimalizujemy także ryzyko zerwania elementu złącznego

Podczas odkręcania śrub stosujemy najwyższej jakości klucze hydrauliczne ENERPAC oraz elektryczne i akumulatorowe narzędzia dynamometryczne RAD