Products

Obróbka mobilna

Back to products list

Emisje lotne

Dostępność

Na zamówienie

 

Opis produktu

 

Badanie i ocena integralności zewnętrznych wycieków uszczelek, trzpieni zaworów (lub wałów) i połączeń korpusu zaworów odcinających i zaworów regulacyjnych, przeznaczonych do stosowania w lotnych zanieczyszczeniach powietrza i niebezpiecznych płynach. Niemal każde stanowisko testowe Ventil można przygotować i wyposażyć do badań emisji lotnych zgodnie z powszechnymi standardami.

Poniżej więcej informacji o zrealizowanych projektach na stronie naszego partnera:

https://ventil.nl/engineering/case-category-fugitive-emission-testing/  

Any questions? contact us!

Sales department:

+48 58 380 04 75

Service department:

+48 575 222 975

Administration:

+48 58 380 04 75

 

biuro@verg.com.pl