Testowanie zaworów w pionie i poziomie - Seria HVC